Kulumisen simulointia kitkallisissa kontakteissa

21. tammikuuta 20219.30 - 10.00 EET

Back to Events Calendar

Kuluminen

Kuluminen ilmiönä on kansantaloudellisesti merkittävä ilmiö, ja esimerkiksi kitkan, kulumisen ja korroosion aiheuttamien vuotuisten kustannusten on arvioitu olevan useita prosenttiyksiköitä bruttokansantuotteesta. Kulumista esiintyy kaikkialla, missä koneenosat ovat toisiinsa nähden liikkeessä ja siksi on hyvä tuntea ilmiön syntymekanismit sekä toisaalta syntyneet kulumat ja vauriot kunnossapidon näkökulmasta.

Webinaarin sisältö

Tässä webinaarissa käydään läpi kitkallisessa kontaktissa syntyvää materiaalin kulumista ja kuinka asiaa voidaan lähestyä simuloinnin keinoin. Ajastariippuvan kontaktin mallinnus mahdollistaa materiaalin poiston kulumisen edetessä ja siten on mahdollista ennakoida kulloisenkin tarkastelukohteen kriittisiä kulumisen tasoja jo ennakkoon. Esimerkkitapauksena käsitellään jarrupalan kulumista jarrutustapahtuman aikana. Simulaatiossa huomioidaan kulumisesta johtuva materiaalin poistumineen muuttuneen geometrian avulla. Lisätietoja esimerkistä: Disc Brake Pad Wear

Lisätietoja

Tilaisuus on maksuton ja soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Invited Speakers

Pasi Marttila
COMSOL OY
DI Pasi Marttila aloitti COMSOLissa 1997, mitä ennen hän työskenteli tutkijana TKK:n lujuusopinlaboratiosiossa. Näiden COMSOL-vuosien aikana Pasi on oppinut tuntemaan suomalaisen T&K kentän hyvin laaja-alaisesti ja siten hän ymmärtää kuinka organisaatiot voivat hyödyntää simulointeja omissa toimissaan.

Register for Kulumisen simulointia kitkallisissa kontakteissa

21. tammikuuta 2021 9.30 - 10.00 EET

This event has ended. Visit the event calendar to view upcoming events.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

21. tammikuuta 2021 | 9.30 EET (UTC+02:00)

Invited Speakers

Pasi Marttila
COMSOL

DI Pasi Marttila aloitti COMSOLissa 1997, mitä ennen hän työskenteli tutkijana TKK:n lujuusopinlaboratiosiossa. Näiden COMSOL-vuosien aikana Pasi on oppinut tuntemaan suomalaisen T&K kentän hyvin laaja-alaisesti ja siten hän ymmärtää kuinka organisaatiot voivat hyödyntää simulointeja omissa toimissaan.