Renere vand - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 22. feb. 2019

Back to Events Calendar

English version here

Vandhåndtering - fra grundvand til drikkevand til rensning og udledning.

Håndtering af vand giver anledning til en bred vifte af problemstillinger, som i dag kan assisteres af simuleringer. I løbet af webinaret vil vi komme ind på flere eksempler på simuleringer og eksempler fra industri og forskning, der illustrerer hvad man kan inden for f.eks.:

 • Flow af grundvand
  • Følg forurening fra kilde til grundvand
  • Afværgeboringer
 • Vandforsyning
  • Detektion af lækager
 • Flerfase flow f.eks.
  • Sedimentering af partikler i rensningsanlæg
  • Tilsætning af luftbobler inden udledning til søer/vandløb
 • Vandrensning og desinfektion
  • Fysisk f.eks.: membran filtrering, kolonneprocesser ...
  • Biologisk eller kemisk f.eks. med: klor, ozon, med eller uden beluftning ...
  • UV-lys

I løbet af webinaret kan du se hvordan beslutninger inden for vandhåndtering kan understøttes af simulering med multifysik.

Webinaret henvender sig til alle med interesse i vandhåndtering, og du vil have mulighed for at stille spørgsmål gennem hele sessionen.

Archived Webinar Details

Speaker

Thure Ralfs
COMSOL A/S

Thure Ralfs er administrerende direktør for COMSOL's danske kontor. Før han kom til COMSOL i 1997, arbejde han med udvikling af forskellige tekniske programmer. Thure er Civil Ingeniør og har en MBA fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).