Verden består av multifysikk – 30 min webinar

22. januar 202112:30 - 13:00 CET

Back to Events Calendar

Multifysikk er når flere fysiske fenomener virker sammen i en prosess eller komponent. Eksempler på slike fenomener kan være elektromagnetisme, CFD og varmetransport eller strukturmekanikk:

  • Når det går strøm i en leder utvikles det varme. Denne varmen vil innvirke på ledningsevnen til lederen. Men når ledningsevnen endres så vil dette også innvirke på strømmen gjennom lederen.
  • En struktur som blir belastet av en væskestrøm vil bli utsatt for krefter fra strømningen. Disse kreftene kan i noen tilfeller føre til deformasjoner av strukturen. Men slike deformasjoner vil også kunne føre til endringer i strømningsbildet.
  • I en eksoterm kjemisk reaksjon utvikles det varme. Denne varmen vil kunne påvirke reaksjonshastigheten til de kjemiske reaksjonene. Når denne endres, vil også varmeutviklingen bli påvirket.

Noen ganger kan disse fenomenene løses hver for seg, mens andre ganger er vi avhengig av å løse disse sammen i en full toveis kobling. I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan dette effektivt kan gjøres i COMSOL Multiphysics®.

Temaer for webinaret vil være:

  • Forskjellen på enveis- og toveiskoblinger
  • Manuell kobling og multifysikknoder
  • Segregerte og koblet løsere
  • Når vi kan se bort ifra koblinger.

Webinaret egner seg for alle som vil vite mer om multifysikk, og for brukere (både erfarne og nybegynnere) som vil utvide verktøykassen.

Register for Verden består av multifysikk – 30 min webinar

22. januar 2021 12:30 - 13:00 CET

This event has ended. Visit the event calendar to view upcoming events.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

22. januar 2021 | 12:30 CET (UTC+01:00)

Speaker

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL